เล่าเรื่องราว นั้นนี้ เป็นคำกลอน - บอกไว้ก่อน ว่าเขียน ไม่ค่อยเก่ง
แค่เขียนไป อย่างที่ ใจบรรเลง - ให้ครื้นเครง เศร้าซ่า ภาษาเอย

26 กรกฎาคม 2555

เมื่อเธอ เอ่ยปากบอก รักจากใจ


เมื่อเธอ เอ่ยปากบอก รักจากใจ     
แต่ไฉน เห็นเธอเดิน ไปกับเขา
คำหวานหยด ที่หยอดไว้ จึงว่างเปล่า   
ช่างน่าเศร้า ที่ยึดเอา ถ้อยคำลวง

มีคน เคยบอก ว่าคำหวาน   
อาจหักหาญ จิตใจคน ให้โรยร่วง
ทำเอาใจ หม่นเศร้า ไปทั้งดวง  
ด้วยคำกลวง ลวงหลอก ล่องลอยมา

ขอบอกลา ความอ่อนไหว ในครานี้  
แม้เคยมี ความอ่อนแอ เฝ้าแลหา
ความหวานล้ำ คำเลิศ ตลอดมา   
ถึงเวลา บอกลาก่อน แม้อ่อนแรง.