เล่าเรื่องราว นั้นนี้ เป็นคำกลอน - บอกไว้ก่อน ว่าเขียน ไม่ค่อยเก่ง
แค่เขียนไป อย่างที่ ใจบรรเลง - ให้ครื้นเครง เศร้าซ่า ภาษาเอย

16 กรกฎาคม 2555

เงียบสงบ ดึกสงัด


เงียบสงบ ดึกสงัด    แสนถนัด จัดคำมา
โปรยไว้ แล้วเลือกหา   นำร้อยเรียง ให้เคียงกัน

คำนั้น แล้วคำนี้   ต่อได้ดี แล้ววางพลัน
ใครอ่าน ให้สุขสันต์    วันหยุดนี้ แสนดีเอย.

ภาพทำใหม่

ภาพเดิม