เล่าเรื่องราว นั้นนี้ เป็นคำกลอน - บอกไว้ก่อน ว่าเขียน ไม่ค่อยเก่ง
แค่เขียนไป อย่างที่ ใจบรรเลง - ให้ครื้นเครง เศร้าซ่า ภาษาเอย

11 สิงหาคม 2557

ดั่งแสงงาม ยามอรุณถึงแม่

ดั่งแสงงาม ยามอรุณ ----- อันอบอุ่น ปลอบโยนฉัน
คือพลัง แสนสำคัญ ----- ให้ทุกวัน ได้ก้าวไป

คือร่ม ให้พิงพัก ----- ทุกเหตุหนัก เบาบางได้
พระคุณ แม่ยิ่งใหญ่ ----- แผ่กว้างไกล ให้ลูกเอย.

26 กรกฎาคม 2557

ฝันใฝ่ เฝ้าฝัน ใดเล่า

ถึงนักฝัน

ฝันใฝ่ เฝ้าฝัน ใดเล่า
จักเท่า เพียรฝัน เสน่หา
ใฝ่คะนึง ตรึงใจ ต้องตา
เพ้อหา หนทาง เคียงกัน

ฝันถึง น้ำเสียง อบอุ่น
รอยยิ้ม นุ่มละมุน แสนหวาน
เกี่ยวก้อย ร้อยรัก ผูกพัน
เธอฉัน เคียงคู่ ตลอดไป

โลกฝัน ของฉัน บรรเจิด 
แพร้วเพริศ สีสวย สดใส
โลกจริง เราต่าง ห่างไกล
จนใจ จำยอม แค่เพียรจินต์.

7 มิถุนายน 2557

มีคำหนึ่ง ที่อยากเอ่ย

มีคำหนึ่ง ที่อยากเอ่ย
แม้นมิเคย เผยแห่งไหน
หวังว่าเจ้า รับรู้ได้
ใจข้าไซร้ "คิดถึง" เอย.

14 กุมภาพันธ์ 2557

หากเจ้า ประจักษ์แจ้ง ดั่งใจข้า

หากเจ้า ประจักษ์แจ้ง ดั่งใจข้า
ความรัก ที่เรียกหา แต่หนไหน
ใช่ว่าห่าง ร้างเจ้า อยู่แสนไกล
ร้อยพัน แทรกไป ในทุกอณู

รู้จักให้ ใช่จักรับ แค่เพียงฝ่าย
มองใจเขา เฉกใจเรา โปรดรับรู้
ชีวี นั้นแสนสั้น ลองตรองดู
ให้พร่างพรู ด้วยรัก ฮักกันเอย.

ท้องฟ้า ภูผา ผืนดิน

ท้องฟ้า ภูผา ผืนดิน
ผืนน้ำ นกบิน ต้นไม้
ให้รัก ของข้า ยิ่งใหญ่
มอบไว้ รอบกาย เจ้าเอย.